Advokatfullmektig Marie Solberg

marie@advokatfirmaetwangberg.no
+47 928 61 990

Marie Solberg

Fagområder:

Marie Solberg sine fagområder er som kontoret for øvrig. Straffesaker, som forsvarer og bistandsadvokat, barnevern, barne- og familierett og tvangssaker.

Utdanning etc.:

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø, med masteravhandling "Kravet om dobbel straffbarhet".

Master of Laws. LLM, University of Dundee


Arbeidserfaring:

Advokatfirmaet Wangberg AS - Trainee 1. januar 2023 -