Espen Wangberg

Espen Wangberg har omfattende prosedyreerfaring etter mer enn 20 års erfaring som advokat.

Hans spesialområde er strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat.

Han er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. 

I tillegg har han betydelig erfaring i barnevernssaker, familiesaker og saker om tvungent psykisk helsevern. Prosedyreoppdrag i andre type saker kan avtales.

Utdanning etc.:

Luftforsvarets befalsskole
Medlem av forsvarergruppen av 1977
Medlem av Den Norske Advokatforeningen
Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring:

Advokatfirmaet Ellen Moen AS
Advokatfirmaet Wangberg AS