Elin Grinde

Fagområder:

Elin Grinde sine fagområder er som kontoret for øvrig. Straffesaker, som forsvarer og bistandsadvokat, barnevern, barne- og familierett og tvangssaker.

Utdanning etc.:

Master i rettsvitenskap, med masteroppgave i strafferett, Universitetet i Oslo (2018)
Utvekslingsopphold, Bond University Australia (2017)
Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Arbeidserfaring:

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS - praktikant og studentmedarbeider 2017
Advokatfirmaet Wangberg AS - Advokatfullmektig, 1. oktober 2018 - 11. november 2020, nå fast ansatt advokat