Anniken Lilleng

Fagområder:

Anniken Lilleng sine fagområder er som kontoret for øvrig. Straffesaker, som forsvarer og bistandsadvokat, barnevern, barne- og familierett og tvangssaker.

Utdanning etc.:

Master i rettsvitenskap, med masteroppgaven «Vilkår for erstatning ved tredjemanns sjokkskade»
Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Arbeidserfaring:

Advokatfirmaet Kindem & Co - sentralbord og advokatsekretær 2015 - oktober 2017
Advokatfirmaet Wangberg AS - fra november 2017