Priser

I henhold til Konkurransetilsynets forskrifter gis våre klienter følgende orientering om vårt grunnlag for honorarberegning:

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet - og i det vesentligste - være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Veiledende timepris ligger i området kr. 1400 til kr. 2200 + mva avhengig av sakens art og kompleksitet. Vi forbeholder oss rett til å kunne gå under og over nevnte priser. Det vil også kunne gis en fast pris på enkle og oversiktlige saker.

Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget.

Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.