Ole Magnus Strømmen (f. 1979)

Tlf: +47 928 61 990
E-post:
ole@advokatfirmaetwangberg.no

Ole Magnus Strømmen har omfattende prosedyreerfaring gjennom 10 år som advokat.

Hans spesialområder er strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat, familiesaker, barnevernssaker og saker om tvungent psykisk helsevern.

Utdanning etc.:

Medlem av forsvarergruppen av 1977
Medlem av den norske advokatforeningen
Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring:

Fengselsbetjent ved Bergen fengsel
Advokatfirmaet Wangberg AS 2006 -