Ole Lien (f. 1981)

Tlf: +47 926 08 812
E-post:
lien@advokatfirmaetwangberg.no

Fagområder:

Prosedyre
Barnevernrett
Strafferett
Erstatningsrett
Tvangsfullbyrdelse
Kontraktsrett
Husleierett
Innvandringsrett
Familie- og arverett
Utdanning etc.:

Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett
Mastergrad i rettsvitenskap
Engelsk for jurister
Medlem av forsvarergruppen av 1977
Medlem av den norske advokatforeningen

Arbeidserfaring:

Advokatfirmaet Wangberg As
Namsfogden i Oslo, namsfullmektig
Gyldendal Rettsdata, prosjektleder