Advokatfirmaet Wangberg AS er et advokatfirma med bred prosedyreerfaring, som i det vesentlige bistår privatpersoner.Vil også kunne bistå mindre bedrifter eller kommuner i enkelte saker.

Advokatfirmaet Wangberg AS består av følgende personer: Advokat Espen Wangberg, advokat Ole Magnus Strømmen, advokat Ole Lien og advokatfullmektig Anniken Lilleng.

Våre hovedområder er strafferett (forsvarer og bistandsadvokat), barnevernsrett, familierett, herunder barnefordeling, skifte- og arvesaker, husleierett, arbeidsrett, erstatningsrett og trygderett.
Vi vil også kunne foreta en uforpliktende vurdering av andre typer saker.

Vi har også et avdelingskontor i Sandefjord, adresse Vestfoldgt. 14, 3208 Sandefjord.